Kontakt

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie w formularzu kontaktowym danych osobowych przez Farutex Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Jesiennej 4 w celu nawiązania kontaktu i udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, zgłoszony problem czy też przesłanie informacji związanej z poruszoną przeze mnie problematyką. *


Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Farutex Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, w tym reklamy produktów oraz usług własnych administratora. W tym celu wyrażam zgodę na wykorzystanie podanych przeze środków komunikacyjnych i przesyłanie mi informacji za pośrednictwem:

- poczty elektronicznej na podany przeze mnie adres e-mailowy.

- telefonu stacjonarnego, komórkowego, smartfonu, w formie sms, mms, usług głosowych, rozmowy telefonicznej na podany przeze mnie numer.


Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie od Farutex Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Potwierdzam, iż zapoznałam / zapoznałem się z Klauzulą Informacyjną firmy Farutex Sp. z o.o. *

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej RODO) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Farutex Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Jesiennej 4, e-mail: kontakt@farutex.pl, zwana dalej Administratorem.

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celach: 

 • podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą;
 • kontaktowych z klientem, w szczególności udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie, zgłoszony problem czy też przesłanie informacji związanej z poruszoną problematyką;
 • marketingu bezpośredniego produktów oraz usług własnych, w tym reklamy, a także w celach marketingu osób trzecich (w przypadku wyrażenia przez klienta na to zgody).

3. Podstawa prawna przetwarzania:

 • art. 6 ust. 1 pkt a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;
 • art. 6 ust. 1 pkt f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

4. Prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez Administratora lub przez stronę trzecią, której Administrator powierzył te dane do przetwarzania, są w szczególności: 

 • marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.

5. Odbiorcą danych osobowych będzie Administrator oraz upoważnieni przez niego, na podstawie stosownych upoważnień, pracownicy oraz podmioty upoważnione w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

6. Przetwarzaniu podlegają następujące dane osobowe: dane podane w formularzu kontaktowym, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, lokalizacja oraz adres IP komputera, z którego wysłano formularz kontaktowy.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zrealizowania przez Administratora celów, do których dane zostały udostępnione, tj. udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie, zgłoszony problem czy też przesłanie informacji związanej z poruszoną w formularzu problematyką.

8. Posiada Pani/Pan prawo:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania; 
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych;
 • cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych bez wpływu jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z tych praw należy skontaktować się z Administratorem;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z naruszeniem danych osobowych.

9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom znajdującym się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu nawiązania kontaktu i udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie, zgłoszony problem czy też przesłanie informacji związanej z poruszoną problematyką.

11. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych decyzje u Administratora mogą być podejmowane automatycznie, a dane będą podlegać profilowaniu, w szczególności za pomocą plików cookies, o ile wyraziła Pani/Pan zgodę na ich wykorzystywanie, przy czym profilowanie przeznaczone jest wyłącznie na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora, a także w celach statystycznych, w celach marketingu towarów i usług oferowanych przez Administratora oraz dostosowania oferty do potrzeb i zainteresowań osoby, której dane dotyczą. Oferta ta będzie miała jedynie charakter propozycji lub informacji i nie będzie w żaden sposób wiązać osoby, której dane dotyczą.


Potwierdzam, iż zapoznałam / zapoznałem się z Polityką prywatności firmy Farutex Sp. z o.o. *

* - pola wymagane
Łódź

Farutex Sp. z o.o.
ul. Niciarniana 49 d
92-320 Łódź

Warszawa

Farutex Sp. z o.o.
ul. Annopol 4 a Hala c
03-236 Warszawa - Żerań

Armin Koblak

tel. +48 572 346 891
Wrocław

Farutex Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8 b
54-610 Wrocław

Kraków

Akademia Kulinarna Farutex 
ul. Zabłocie 35
30-701 Kraków - Podgórze

Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij